Menu

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske til Forretningsføreren i dennes kontortid i Espelunden. Ved indmeldelse, opkræves et administrationsgebyr på kr. 100, -. Gebyret betales kontant til forretningsføreren ifm. indmeldelse.

Forretningsførerens kontortid:

Torsdag kl. 17 - 19 på kontoret i Espelunden: Tlf. 36 70 91 94

Indmeldelse kan også ske online:

Ved online indmeldelse fremsendes mail med information om betaling af indmeldelsesgebyret.