Menu

IFEL handicap fodbold

IFEL etablerer idrætstilbud for alle børn – med og uden særlige behov.

Vi gør det ved at etablere samarbejdsaftaler mellem IFEL og almindelige idrætsforeninger, hvor vi skaber idrætsaktiviteter på særlige vilkår for vores medlemmer, men på samarbejdspartnerens sportslige præmisser – med deres trænere og faciliteter og vores støtte og praktiske ramme for holdet.

Et IFEL hold består af børn og unge i skolealderen med handicap, som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme.

Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen.

Hos IFEL er alle børn og unge velkomne og vi forsøger at skabe en stor bredde på de typer sport vi udbyder. Det er den enkelte sport der definerer hvem der kan deltage. Samtidig er vores vigtigste mål at ”alle kan gå til noget i IFEL”.

Et IFEL hold er inkluderet i partnerklubbens fællesskab og man kan være på et IFEL hold indtil den unge (måske) bliver parat til at flytte til partnerklubbens hold på almindelige vilkår. På den måde bygger vi bro til almindelige klubmiljøer, på tværs af børn og unge med og uden handicap.

Formål

Samarbejdets formål er at skabe kendskab, venskab og inklusion blandt foreningernes medlemmer, med udgangspunkt i den fælles glæde ved fodbold med det formål at

etablere sportshold, hvor der er plads til at spillerne har et behov for fysisk og psykisk støtte.

etablere samvær hvor børn og unge med særlige behov oplever at være en del af fællesskabet i Avarta.

facilitere sportslige, sociale og personlige udviklingsmuligheder for børn med særlige behov.

fungere som brobygning til inklusion for det samlede IFEL / Avarta hold og for de medlemmer som har mulighed for individuelt at tilgå Avarta's hold på almindelige vilkår.

Konceptbeskrivelse

Mål og muligheder:

  • at børn og unge med særlige behov i IFEL  får mulighed for at lære Avarta at kende, gennem Avarta's trænere.
  • at Avarta får mulighed for at inkludere børn og unge med særlige behov, i Avarta's fællesskab – både på holdniveau og på individ niveau.
  • at øge Avarta's muligheder for succesfuld inklusion af IFEL medlemmer, med baggrund i et øget kendskab omkring hver enkelt nye medlem.
  • at tilsigte en rolig og tryg opstart for IFEL/Avarta holdet, med løbende justeringer i rytmerne, det mål at holdet bliver en større og større del af Avarta. Eksempelvis i forhold til spilletidspunkt, omklædning, pauser, kampe, events, fester m.v.

Træningen

Træningstiden er hver tirsdag kl. 16:30-17:30.

Træningen ledes af to af Avarta's trænere. Derudover deltager en repræsentat for IFEL som udgangspunkt til alle træninger.

Antallet af deltagere udgør cirka 8 børn og unge. Holdstørrelsen tilpasses de konkrete erfaringer ved holdstart og løbende derefter.

Tilmeldinger til holdet sker gennem IFEL, men spillerne meldes ligeledes ind i Avarta's medlemssystem.

Sæsonen løber fra uge 33 (34) og følger skolernes ferie og fridagskalender, frem til sommerferien året efter.