Menu

Om Avarta

Boldklubben Avarta blev stiftet 29. januar 1953 - dengang som "Rødovrevejens Boldklub". I de første år havde vi hjemmebane på Rødovre Stadion, men siden 1960 har hjemmebanen været Espelundens Idrætsanlæg.

I vores vedtægter står at Avarta's formål er "at spille fodbold og tilgodese såvel elite- som breddefodbold i et godt kammeratskab, der fremmes gennem sportslig indstilling, klubliv og samarbejde."

Vi har hold i alle aldersgruper, fra vores "Børnebold" - hvor deltagerne er fra 3-4 år - til vores ældste motionsspillere, der for nogles vedkommende har rundet 70 år. Derudover tilbyder vi DBU's koncept "Fodbold Fitness", som er "et træningstilbud til alle voksne mænd og kvinder, der ønsker en træningsform, der er både effektiv og social. Konceptet er enkelt og forsøger at tage det bedste fra to verdener ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitness-sportens fleksibilitet".

På herresiden spiller vores bedste seniorhold 2. division, mens vores damesenior spiller serie 2.

 

Kontingent

Indmeldelser sker til forretningsføreren i dennes kontortid i Espelunden. Ved indmeldelse, opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,-. Gebyret betales kontant til forretningsføreren ifm. indmeldelsen.

Udmeldelser kan kun ske skriftligt til forretningsføreren, fortrinsvis i kontortiden i Espelunden.

Spillercertifikat kan naturligvis kun udstedes såfremt spillerens kontingentforhold er i orden.

Forretningsførerens kontortid:

Tirsdage kl. 17 - 19 på kontoret i Espelunden: Tlf. 36 70 91 94

Kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen i marts 2015 blev der fastsat følgende satser:

Gruppe   Beløb   Forfalder

1) Senior             kr. 1.075,- halvårligt       1. januar / 1. juli

2) Oldboys, Veteran, Superveteran kr. 900,- halvårligt           1. januar / 1. juli

3) U10 til U19 kr. 800,- halvårligt           1. januar / 1. juli

4) U6 til U9        kr. 650,- halvårligt           1. januar / 1. juli

5) U4 til U5        kr. 250,- halvårligt           1. januar / 1. juli

6) Passive           kr. 300,- årligt 1. januar

7) Aktive trænere og ledere          kr. 600,- årligt 1. januar

Holdkontingent for motionshold:

1) 7-mandshold kr. 6000,- halvårligt        1. januar / 1. juli

2) 11-mandshold             kr. 8500,- halvårligt        1. januar / 1. juli