Menu

Kontingenter

Kontingent

Indlæg sker til forretningsførere i dennes kontortid i Espelunden. Ved indmeldelse, opkræves et administrationsgebyr på kr. 100, -. Gebyret betales kontant til forretningsføreren ifm. indmeldelse.

Forretningsførerens kontortid:

Torsdag kl. 17 - 19 på kontoret i Espelunden: Tlf. 36 70 91 94

Kontingentsatserne fastlægges af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen i marts 2019 blev der fastsat følgende satser:

1) 2. Senior kr. 1.225, - halvårligt 1. januar / 1. juli

2) Oldboys, Veteran, Superveteran kr. 900, - halvårligt 1. januar / 1. juli

3) U16 til U19 kr. 950, - halvårligt 1. januar / 1. juli

4) U10 til U15 kr. 850, - halvårligt 1. januar / 1. juli

5) U6 til U9 kr. 700, - halvårligt 1. januar / 1. juli

6) Passiv kr. 300, - årligt 1. januar

7) Aktive trænere og ledere kr. 600, - årligt 1. januar

Holdkontingent :

1) 7-mands hold   kr. 6000, - halvårligt 1. januar / 1. juli

2) 11-mands hold kr. 8500, - halvårligt 1. januar / 1. juli