Menu

Kontingenter

Kontingent

Indmeldelser sker til forretningsføreren i dennes kontortid i Espelunden. Ved indmeldelse, opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,-. Gebyret betales kontant til forretningsføreren ifm. indmeldelsen.

Udmeldelser kan kun ske skriftligt til forretningsføreren, fortrinsvis i kontortiden i Espelunden.

Spillercertifikat kan naturligvis kun udstedes såfremt spillerens kontingentforhold er i orden.

Forretningsførerens kontortid:

Tirsdage kl. 17 - 19 på kontoret i Espelunden: Tlf. 36 70 91 94

Kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen i marts 2015 blev der fastsat følgende satser:

Gruppe   Beløb   Forfalder

1) Senior             kr. 1.075,- halvårligt       1. januar / 1. juli

2) Oldboys, Veteran, Superveteran kr. 900,- halvårligt           1. januar / 1. juli

3) U10 til U19 kr. 800,- halvårligt           1. januar / 1. juli

4) U6 til U9        kr. 650,- halvårligt           1. januar / 1. juli

5) U4 til U5        kr. 250,- halvårligt           1. januar / 1. juli

6) Passive           kr. 300,- årligt 1. januar

7) Aktive trænere og ledere          kr. 600,- årligt 1. januar

Holdkontingent for motionshold:

1) 7-mandshold kr. 6000,- halvårligt        1. januar / 1. juli

2) 11-mandshold             kr. 8500,- halvårligt        1. januar / 1. juli